Graphic Design หมายถึง ?

 

 

 

กราฟิกดีไซน์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Graphic Design คำว่า graphic มีคำในภาษาไทยที่ใช้แทนได้คือ

เลขศิลป์, เลขนศิลป์ หรือ เรขภาพ ส่วน design แปลว่า การออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว กราฟิกดีไซน์จึงมีหมายความว่า การออกแบบเรขศิลป์ หรือ การออกแบบเลขนศิลป์

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ได้สรุปความหมายของคำว่า "การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design)" ไว้ในระเบียบวาระของสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2553 ไว้ดังนี้

       “กระบวนการสร้างสรรค์ หรือการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร อันเกิดจากการผสมผสานของ แนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี หรือข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานอันประกอบด้วยภาพ และหรือ ตัวอักษร เป็นสำคัญ ผู้ออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือ กระบวนการคิด มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล หรือในการรับรู้ ”

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า Graphic Design หมายถึง งานออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสาร จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสู่ฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มผู้รับสื่อเป้าหมาย โดยเน้นความสวยงาม เข้าใจง่าย เป็นจุดเด่นที่สร้างการจดจำ สามารถอธิบายสื่อได้เพียงแค่ประโยคสั้นๆ อย่างครอบคลุม โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบหลัก

 

       คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ากราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสร้างแอนิเมชันสามมิติ ซึ่งในความเป็นจริง คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได้ เช่นเดียวกับ ดินสอ ปากกา พู่กัน เท่านั้น สิ่งสำคัญของกราฟิกดีไซน์คือ หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ของนักกราฟิกแต่ละบุคคล

 

 

 

 

Credit : คุณโสภณ บรรพตเขียว

 1894
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลายคนฝันอยากมีบ้าน มีรถ มีธุรกิจ เป็นของตัวเอง เป็นอายุน้อยร้อยล้าน เหมือนที่สมัยนี้มีผู้คนสร้างฐานะกันได้รวดเร็วตั้งแต่อายุน้อย แต่ก็ได้แค่ฝันพยายามเท่าไรแค่เงินจะเหลือเก็บแต่ละเดือนยังแทบไม่มี วันนี้มีวิธีสานฝันให้กับทุกคนมาฝากรับรองว่าถ้าทำได้ตามที่เราแนะนำ คุณจะมีเงินเก็บเป็นล้านมีฐานะทางการเงินที่ดีตั้งแต่อายุน้อยๆแน่นอน เคล็ดลับทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น จะมีอะไรบ้างมาดูกัน
59 ผู้เข้าชม
อินเทอร์เน็ตนั้นมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและธุรกิจเกือบทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาค้นหาที่อยู่อาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นถึง 90%
211 ผู้เข้าชม
น่าจะมีหลายๆ ครั้งที่มีลูกค้าเข้าไปดูสินค้าในเว็บไซต์คุณ แล้วกำลังจะกดสั่งซื้อสินค้าอยู่ๆ แต่อยู่ๆ ก็เห็นว่าราคาสินค้าที่จะซื้อราคายังไม่ถูกใจ แล้วก็กดทิ้งเว็บของคุณไป ไปดูเว็บไซต์อื่นต่อ
211 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์