Google Adwords | Quality Score คืออะไร ? และมันสำคัญยังไง ?

Google Adwords | Quality Score คืออะไร ? และมันสำคัญยังไง ?

Google Adwords

Quality Score คืออะไร ? และมันสำคัญยังไง ?

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง Google Adwords กับ Quality Score ว่ามันคืออะไร ? สำคัญยังไง ?

Quality Score คืออะไร ?

Quality Score คือคะแนนคุณภาพที่จัดโดย Google เพื่อเอาไว้วัดผลของคุณภาพและความสอดคล้องกัน ระหว่าง Keyword ของคุณกับ Campaign โฆษณาของคุณนั่นเอง ซึ่งคะแนนคุณภาพนั้นจะมีค่าระหว่าง 1 – 10 ซึ่งแน่นอนว่าคะแนน 10 จะหมายถึงคุณภาพที่ดีที่สุด

Quality Score สำคัญยังไง ?

หากถามว่า Quality Score หรือ คะแนนคุณภาพนั้นสำคัญยังไง ขอตอบว่ามันสำคัญแน่นอน เพราะว่ามันส่งผลต่อการจัดอันดับโฆษณาและราคา CPC ของ Campaign โฆษณาคุณนั่นเอง.

มีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ Quality Score ?

ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อ Quality Score

  • Click-Through-Rate (CTR)
  • ความสอดคล้องของโฆษณา Ad Relevance
  • ความสอดคล้องของคำค้นหา Keyword Relevance
  • คุณภาพและประสบการณ์ใช้งานของหน้าเว็บไซต์ Landing Page Experience
  • สถิติย้อนหลัง Historical Performance
มาปรับปรุงคะแนน Quality Score กันเถอะ
  • แนะนำให้วางโครงสร้างของ Campaign ให้ดีครับ 1 Campaign ควรตอบโจทย์ของ Marketing Goal เพียง 1 ข้อเท่านั้น เพื่อให้งายต่อการจัดการครับ
  • แนะนำให้จัดการ Keyword ของคุณให้ดีสอดคล้องกับโฆษณา รวมไปถึงใช้งาน Keyword Insertion เข้ามาช่วยด้วย
  • หากคุณมีความเข้าใจใน SEO เบื้องต้นแล้ว แนะนำว่าให้ความสำคัญกับ Title,Description และ H1 Tag ให้มากๆครับ
  • แนะนำให้ใช้งาน Ad Extensions ที่เหมาะสมกับทุกๆ campaign ครับ
  • หากคุณทำ 4 คำแนะนำด้านบนไปแล้ว CTR ของคุณก็จะดีขึ้น และส่งผลต่อ Quality Score โดยตรงครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : featuring_tae

 231
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

การขนส่งหรือโลจิสติกส์ ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจ SME เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบรายบุคคล การผลิตของ SME ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 70% และส่งออก 30% ชี้ให้เห็นว่าตลาดของ SME ส่วนใหญ่ยังอยู่ภายในประเทศ
คนที่กำลังทำ seo ต้องรู้นะครับว่า backlink คืออะไร สำคัญยังไง ?
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์