รู้จักรูปแบบสื่อที่คุณสร้างเอง และสื่อที่คนอื่นสร้างให้คุณ (Owned and Earned Media)

รู้จักรูปแบบสื่อที่คุณสร้างเอง และสื่อที่คนอื่นสร้างให้คุณ (Owned and Earned Media)

 

 

เราสามารถแบ่งประเภทของสื่อ Social Media ได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 

 

       สื่อที่เราสร้างขึ้นเอง (Owned Media) หมายถึง สื่อที่เจ้าของสร้างขึ้นเอง และสามารถควบคุมการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ บล็อก Socialnetwork  ของตนเอง หรือ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ (Paid Media) เพื่อใช้ช่องทางในการสื่อสารหลักกับลูกค้าเป้าหมาย 

 

       สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media) หมายถึง สื่อที่ลูกค้าภายนอกเป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยพูดถึง สนับสนุนสินค้า ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมและพัฒนาภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ถือเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์และแสดงทัศนคติที่มีต่อสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วย  บางครั้งการวางแผนและกระตุ้นให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆ พูดถึงสินค้าไปในทางที่ดี ก็จะทำให้เกิดการบอกต่อไปยังคนหมู่มากได้ง่ายๆ ผ่านทาง Socialnetwork  อย่าง Facebook, Twitter หรือ Youtube  

 

       ทีนี้คุณเองก็ต้องมาวางแผนละครับ ว่าสินค้าของคุณจะสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบไหน แต่ถ้าให้ดี ต้องสร้างไปทั้งสองแบบ แต่ "สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media)" จะเป็นสื่อที่ได้รับผลดี และกระจายออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วมากกว่า

 

 

 

 

Credit : คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภาณุ

 2384
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

SEO นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างมากในการทำตลาดออนไลน์ เพราะ ตอนนี้การทำ SEO นั้นช่วยให้แบรนด์หรือสินค้าเองนั้นเข้าไปปรากฏอยู่ในชีวิตผู้บริโภคผ่าน Micro Moment ต่าง ๆ
เรามีฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ป้อนชื่อ (login) และรหัสผ่าน (password) จากนั้นก็ส่งมายังWebserver และใช้สคริปต์ PHP เป็นตัวจัดการกับข้อมูลที่ส่งมาโดยวิธีการแบบ POST เราสามารถอ่านข้อมูลที่ส่งมาได้
ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ไม่ว่าจะให้บริการด้านข้อมูล หรือเพื่อขายสินค้า เบื้องต้น เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ โดเมนเนม (Domain name), เช่าพื้นที่โฮสติ้ง (Hosting) และเนื้อหารายละเอียดในการทำเว็บไซต์ (Website Content) เราลองมาดูกันว่า 3 ส่วนนี่มีความสำคัญอย่างไรกัน ลองมาดูกันคะ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์