รู้จักรูปแบบสื่อที่คุณสร้างเอง และสื่อที่คนอื่นสร้างให้คุณ (Owned and Earned Media)

 

 

เราสามารถแบ่งประเภทของสื่อ Social Media ได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 

 

       สื่อที่เราสร้างขึ้นเอง (Owned Media) หมายถึง สื่อที่เจ้าของสร้างขึ้นเอง และสามารถควบคุมการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ บล็อก Socialnetwork  ของตนเอง หรือ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ (Paid Media) เพื่อใช้ช่องทางในการสื่อสารหลักกับลูกค้าเป้าหมาย 

 

       สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media) หมายถึง สื่อที่ลูกค้าภายนอกเป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยพูดถึง สนับสนุนสินค้า ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมและพัฒนาภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ถือเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์และแสดงทัศนคติที่มีต่อสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วย  บางครั้งการวางแผนและกระตุ้นให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆ พูดถึงสินค้าไปในทางที่ดี ก็จะทำให้เกิดการบอกต่อไปยังคนหมู่มากได้ง่ายๆ ผ่านทาง Socialnetwork  อย่าง Facebook, Twitter หรือ Youtube  

 

       ทีนี้คุณเองก็ต้องมาวางแผนละครับ ว่าสินค้าของคุณจะสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบไหน แต่ถ้าให้ดี ต้องสร้างไปทั้งสองแบบ แต่ "สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media)" จะเป็นสื่อที่ได้รับผลดี และกระจายออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วมากกว่า

 

 

 

 

Credit : คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภาณุ

 1393
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทุกๆ อย่างบนโลกใบนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้ใช้ ล้วนต้องมีการ “ออกแบบ” ทั้งนั้น เนื่องจากเมื่อใดที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อนั้นย่อมเกิดปัญหา การออกแบบ มีไว้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ...
744 ผู้เข้าชม
แนะนำเครื่องมือ Text Editor สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ที่นักพัฒนานิยมใช้ และมาแรงในช่วงนี้
1279 ผู้เข้าชม
วันนี้พามาดูเรื่องที่เกือบจะเป็นพื้นฐานสุดๆของการทำงานดิจิตทัลกันเลยดีกว่า นั่นคือเรื่องของการเซพไฟล์เป็นนามสกุลต่างๆ เช่น .JPG .GIF .PNG ซึ่งไฟล์สามประเภทนี้มีความเหมือนและความต่างกันยังไง
463 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์