SoGoodWeb, รับทำกราฟฟิก, ฺแบนเนอร์, โลโก้, สื่อสิ่งพิมพ์

E-Marketplace

9 รายการ
e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด
0 คะแนน
|
3864 ผู้เข้าชม
e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด
0 คะแนน
|
3864 ผู้เข้าชม
การแบ่งประเภทตามลักษณะของธุรกิจว่า มีการค้าต่างๆ ในรูปแบบและมีลักษณะการค้ากับกลุ่มใด ยกตัวอย่างเช่น B2B E-Marketplace และ B2C E-Marketplace
0 คะแนน
|
5477 ผู้เข้าชม
การแบ่งประเภทตามลักษณะของธุรกิจว่า มีการค้าต่างๆ ในรูปแบบและมีลักษณะการค้ากับกลุ่มใด ยกตัวอย่างเช่น B2B E-Marketplace และ B2C E-Marketplace
0 คะแนน
|
5477 ผู้เข้าชม
ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace
5 คะแนน
|
4884 ผู้เข้าชม
ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace
5 คะแนน
|
4884 ผู้เข้าชม
เพื่อให้รูปแบบการทำงานของระบบ อีโคซิสเต็ม ทำงานได้แบบสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด e-Marketplace นั้นจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ...
0 คะแนน
|
3757 ผู้เข้าชม
เพื่อให้รูปแบบการทำงานของระบบ อีโคซิสเต็ม ทำงานได้แบบสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด e-Marketplace นั้นจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ...
0 คะแนน
|
3757 ผู้เข้าชม
3251 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์