E-Marketplace

9 รายการ
e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด
6988 ผู้เข้าชม
การแบ่งประเภทตามลักษณะของธุรกิจว่า มีการค้าต่างๆ ในรูปแบบและมีลักษณะการค้ากับกลุ่มใด ยกตัวอย่างเช่น B2B E-Marketplace และ B2C E-Marketplace
11093 ผู้เข้าชม
ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace
7304 ผู้เข้าชม
เพื่อให้รูปแบบการทำงานของระบบ อีโคซิสเต็ม ทำงานได้แบบสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด e-Marketplace นั้นจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ...
6723 ผู้เข้าชม
เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน
6192 ผู้เข้าชม
E-Marketplace มีบทบาทมากในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีกับความรู้ทางด้าน E-Business เข้ามาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย
6040 ผู้เข้าชม
เป็นการรวมเอา Internet หรือ Electronic นำมาจัดการเพื่อสร้าง พื้นที่ในการขายสินค้าจัดสรรค์ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า บริการ ร้านค้ามากมายไว้รวมกัน เหมือนกับเป็นตลาดสด ตลาดนัด หรือ ห้างสรรพสินค้า
4711 ผู้เข้าชม
E-Marketplace คือ Center of Marketing (ศูนย์กลางทางการตลาด) ที่มีการจัดหา รวบรวม product จากบริษัททั่วไป และร้านค้าต่างๆ ในจำนวนมาก เป็นสื่อกลางทางการตลาดในการซื้อสินค้า ขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
3598 ผู้เข้าชม
15420 ผู้เข้าชม

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์