ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

 

       

 

       การจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจ ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในช่วงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลายๆ รายการ  แต่ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จำนวน แหล่งขาย การปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงาน เวลาและต้นทุนสูง การจัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อ ดำเนินไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องเหมาะสม


       ระบบปฏิบัติในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละกิจการมีความแตกต่างกันไปในนโยบาย สินค้าและบริการที่ผลิต  ทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่ดีได้แน่นอนตายตัว แต่โดยทั่วไประบบปฏิบัติในการจัดซื้อที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน  ดังนี้

       1.  รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase  Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ
       2.  ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
       3.  ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request  for  Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง
       4.  รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
       5.  เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
       6.  คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
       7.  ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase  Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
       8.  ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
       9.  วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
       10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน

 

 

 

 

Credit : nsru.ac.th
 70978
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

NVIDIA GeForce GTX 1080 จะเป็นการ์ดจออีกรุ่นที่จะมาผลิกประวัติศาสตร์อีกครั้งในตระกูล GeForce family. โดยใช้นวัตกรรมใหม่จาก Pascal GPU architecture
Social Video Marketing เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่าเครื่องมืออื่นๆ ทางการตลาด โดยการตลาดที่ใช้ Social Video Marketing จะมีลักษณะการทำตลาดแบบออนไลน์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยใช้วิดีโอเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ชม และมีเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง ในปัจจุบันการทำการตลาดโดยใช้วิดีโอยังถือว่าเป็นการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะผ่านมานานหลายปีแล้ว หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการทำการตลาดในรูปแบบวิดีโอ คุณก็ไม่ควรพลาดกับ ส่วนผสมหลัก 4 ประการในการทำ Social Video Marketing ที่สมบูรณ์แบบดังต่อไปนี้
เทคนิคในการสร้าง "ปุ่มคลิกเพื่อโทร" ที่อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดต่อร้านค้า ติดต่อเว็บไซต์ หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อได้ทันที เพียงแค่คุณคลิกก็สามารถโทรออกได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์