ประโยชน์ของ E-Auction

ประโยชน์ของ E-Auction

 

 

ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ซื้อจะได้รับจากการนำระบบ E-Auction มาใช้ คือ ประหยัด เพราะ E - Auction เป็นเครื่องมือในการต่อรองราคาที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส

     

1. ได้พบกับผู้ค้าจำนวนมาก

2. มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัด

3. มีโอกาสขายสินค้าได้ในราคาที่พอใจ และปริมาณมาก

4. ผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี

5. ค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดต่ำ

6. มีความสะดวกในการเปิดตลาด สามารถทำได้เร็วและเปิดได้บ่อยครั้ง

7. สามารถเผยแพร่ภาพพจน์ของบริษัท และสินค้าได้ในวงกว้าง

 

Credit :  sites
By : www.SoGoodWeb.com

 

โดย :
 2950
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในความเหนื่อยหน่าย เอือมระอาของผู้ซื้อสินค้าคือการที่ร้านค้าออนไลน์บางร้านไม่บอกราคา แต่ให้ผู้ชื้อ inbox ไปสอบถามราคาเอาเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเปลี่ยนราคาสินค้าได้ง่ายๆ หรือเทคนิคการขายที่ให้ผู้ซื้อเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายก่อน
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของทุกคนมากขึ้น ทำให้การสนทนาหรือการเชื่อมต่อจากบุคคลไปสู่อีกบุคคลหนึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่แอปพลิเคชันแชทก็ตอบโจทย์การเข้าถึงปลายทางหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันใจ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยสูงถึงกว่า 44 ล้านคน จากตัวเลขสถิติที่เปิดเผยจากไลน์ เมื่อช่วงต้นปี ค.ศ.2017 พบว่า ปัจจุบันมีตัวเลขผู้ใช้งานสูงถึง 217 ล้านคนทั่วโลก โดยที่ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 โดยมีจำนวนสูงถึง 44 ล้านคน เป็นรองเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ทำให้หน่วยงาน ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องตื่นตัว เพราะปัจจุบันไลน์สามารถอะไรได้มากกว่าการสนทนาและส่งเพียงสติ๊กเกอร์
Omni-Channel คือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่จะใช้ทั้งสองช่องทางหลักนี้มาผนวกเข้าด้วยกัน เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม สร้างประสบการณ์ที่ดี และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จนเกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (Omni-Channel Experiences) โดยมีช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์