E-Marketing การตลาดในรูปแบบออนไลน์ (Online Marketing)

E-Marketing การตลาดในรูปแบบออนไลน์ (Online Marketing)

 

E-marketing

 

 

แบ่งได้เป็น 2 ทางคือ

 

       1. การตลาดในรูปแบบของ Offline Marketing คือ การสื่อสารในส่วนของการตลาด กล่าวคือ กิจกรรมในการโฆษณา การตลาดต่างๆ และการขาย ที่ไม่เกี่ยวกับ Internet หรือเป็นการตลาดที่สามารถจับต้องได้นั่นเอง

 

       2. การตลาดในรูปแบบของ Online Marketing คือ การตลาดโดยมีกิจกรรมบนโลกCyber หรือระบบ Internet ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในแบบของการซื้อ - ขาย การทำโฆษณาหรือวางแผนในส่วนของการตลาด ผ่านทาง Internet ซึงในปัจจุบันนั้นจะมีความสำคัญมากและลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว  ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี

 

       ในวิธีการทำการตลาดบนโลก Online ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ ของการตลาดแบบพาณิชย์ Electronic  นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านบนโลกCyber จะต้องมีการทำความเข้าใจเป็น อย่างดีที่สุด เพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมในด้านของทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมมากที่สุด

 

       ช่วงเริ่มต้นนั้น วิธีการทำการตลาดอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ทำการดำเนินธุรกิจอยู่ แต่ในการศึกษาข้อมูล และการทำความเข้าใจวิธีการทางการตลาดนั้น จะสามารถใช้วิธีการนำเอาข้อมูล(Data)ดังกล่าวไปใช้เพิ่ม ทำให้เข้าใจส่วนต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ Online สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้า หมาย การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์นั้น ช่วยให้ผู้ขายสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของสินค้า พนักงาน และการให้บริการได้ตลอดวัน โดยปัจจุบันเครือข่าย Internet ที่มีคนใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคนทำให้ปริมาณการซื้อขายมีการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนั้น ผู้ขายต้องศึกษาเรื่องของสินค้า, ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อออนไลน์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

       เพราะฉะนั้น การมี Website เพื่อจำหน่ายสินค้านั้น จึงไม่ใช่เป็นเครื่องการรับประกันความสำเร็จในธุรกิจ เพราะยังมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ การตลาด แต่เดิมนั้น หลายคนอาจจะรู้จักส่วนผสมทางการตลาดเพียงแค่ 4 P คือ Product(สินค้า), Price(ราคา), Place(สถานที่), Promotion แต่ปัจจุบันมีเพิ่มมาอีก 2 P ใหม่คือ Personalization และ Privacy เพื่อให้ก่อเกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้องค์ประกอบในการตลาดดั้งเดิม ทำให้เกิดองค์ประกอบหรือส่วนประกอบการตลาดแบบใหม่ได้

 

 

 

 

Credit : eitiwat

โดย :
 7963
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของคนขายอย่างเราๆ คือต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใด
หลังการประกาศใช้เฟสบุ๊คโฉมใหม่ “Facebook timeline” ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนของหน้าตาและลูกเล่นใหม่ๆ ที่มุ่งรูปแบบไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคคล (ตั้งแต่เปิดแอคเคาท์กับ Facebook มาจนถึงปัจจุบัน)
นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ...มีความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการตลาดทั่วไปที่นักการตลาด ต้องตกแต่งหน้าร้านให้สามารถดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจ

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์