• หน้าแรก

  • เกร็ดความรู้

  • เตรียมปิดบริษัท หรือเตรียมขยายออกไปนอกประเทศ เมื่อเปิด AEC เรื่องใกล้ตัวที่คุณ “ต้องรู้”

เตรียมปิดบริษัท หรือเตรียมขยายออกไปนอกประเทศ เมื่อเปิด AEC เรื่องใกล้ตัวที่คุณ “ต้องรู้”

  • หน้าแรก

  • เกร็ดความรู้

  • เตรียมปิดบริษัท หรือเตรียมขยายออกไปนอกประเทศ เมื่อเปิด AEC เรื่องใกล้ตัวที่คุณ “ต้องรู้”

เตรียมปิดบริษัท หรือเตรียมขยายออกไปนอกประเทศ เมื่อเปิด AEC เรื่องใกล้ตัวที่คุณ “ต้องรู้”

 

 

 

ผมเองได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานด้าน SME ของเมืองไทยเยอะมาก และพบว่าตอนนี้หลายๆ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่างพากันพูดถึงแต่เรื่อง AEC ตอนแรกๆ ก็เฉยๆ แต่พอฟังๆ ไปและได้ยินบ่อยขึ้น และมาวิเคราะห์ตาม พบว่า AEC มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากของคนทำธุรกิจในเมืองไทย เพราะหากคุณสามารถปรับตัวได้ มันจะเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจคุณได้อย่างมาก

แต่หากคุณปรับตัวไม่ทัน ธุรกิจของคุณอาจจะโดนคู่แข่งจากต่างประเทศมากขายแข่งกับคุณได้ง่ายๆ ผมได้นำข้อมูลมาจาก คุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

 

AEC คืออะไร?

 

AEC คือ ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จุดมุ่งหมายหลักคือ การนำเอาอาเซียนไปสู่การรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Pro duction Base) คล้ายๆ กับการรวมตัวของกลุ่มประเทศในฝรั่งยุโรปหรือ EU โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขาได้แก่ 1.สินค้า 2. บริการ 3. การลงทุน 4. เงินทุน และ

5. แรงงานฝีมือ

 

ซึ่งการเปิดเสรีในครั้งนี้ย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มาก น้อยแตกต่างกันตามศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงผลกระทบคร่าวๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นรายสาขาดังนี้

 

1.) ผลกระทบด้านการค้า

 

ด้านนี้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) เริ่มเมื่อปี 2535 โดยทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

 

ในปี 2553 นี้ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้องลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ 0% ภายในปี 2558 ประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรจนเหลือ 0% กับการค้าขายในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกัน

 

การเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียน ทำให้สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยได้เปรียบคู่แข่งในอาเซียน อาทิ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าส่งออกบางรายการจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผ้าผืน เม็ดพลาสติก เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สาเหตุที่ทำให้สินค้าส่งออกของไทยบางรายการแข่งขันได้ยากนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่เป็นข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จาก ข้อตกลง AFTA

 

2.)ผลกระทบด้านบริการ

 

ในด้านนี้ประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศสิงคโปร์และเป็นประเทศ ที่จะได้รับประโยชน์ในด้านการบริการมากด้วย โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ส่วนไทยก็มีศักยภาพสูงในการให้บริการในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวซึ่งไทยมีจุดแข็งอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการให้บริการที่เป็นมิตรของไทยที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีด้านสาขาการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และที่สำคัญราคาไม่สูงเกินไป สาขาด้านการแพทย์ยังรวมไปถึงการบริการด้านสุขภาพทั่วไป การบริการ ดูแลผู้สูงอายุและการบริการด้านความงาม ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจบริการที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านบริการ


3.) ผลกระทบด้านการลงทุน

 

จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จะทำให้การลงทุนทางตรงจากประเทศอาเซียนด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป รับเหมาก่อสร้าง เหมืองแร่ รวมทั้งภาคการผลิตที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญ

 

4.) ผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

 

เป็นด้านที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวอาจทำให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่ มี

ค่าตอบแทนต่ำ ไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าว จะทำให้แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขาย้ายไปทำงานในมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก็กำลังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก

 

5.) ผลกระทบด้านเงินทุน

 

ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดของการเปิดเสรีที่ชัดเจนแต่ได้ มีการตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะเร่งพัฒนาตลาดทุนร่วมกันจนนำไปสู่การรวมของ ตลาดทุนในอาเซียน และยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรีมากขึ้น แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะเห็นเป็นรูปธรรม

 

หากจะพูดถึง AEC ให้เข้าใจถึงผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย กฎระเบียบต่างๆSMEs อย่างลึกซึ้งและกระจ่าง คงต้องใช้นานเลยทีเดียว และต้องพูดต่อกันหลายฉบับ คงไม่สามารถเล่าให้ทุกท่านฟังได้ทั้งหมดทุกเนื้อหา ทุกรายละเอียดหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th หรือ www.smi.or.th ว่า AEC มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

ผมว่านี้คือบทความที่จะแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ผมแนะนำให้คุณหาข้อมูลเพิ่ม และเตรียมรับมือกับการมาของ AEC เพราะหากมีการรวมกันของกลุ่มประเทศในอาเซียน จะมีธุรกิจบางประเภทเสียเปรียบ และได้เปรียบครับ หากคุณเป็นธุรกิจที

เสียเปรียบก็ควรปรับเปรียบ หาแนวทางในการเติบโตต่อไป แต่หากใครได้เปรียบ ก็ควรจะใช้โอกาสนี้ เติบโตและขยายธุรกิจออกไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เลยครับ เอาละ อ่านจบแล้ว ก็คิดและวางแผนเลยครับ สิ่งที่ยากที่สุดคือการลงมือทำ…. รีบซะก่อนที่มันจะช้าเกินไป

 

Credit :คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com
By : www.SoGoodWeb.com

 

 

 1300
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คนส่วนใหญ่มักมีคำถามมากมายเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสักหนึ่งเว็บ ไม่ว่าเว็บไซต์นั้นๆ จะสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ตาม ก็สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นคำถามเบสิคอย่างเช่นว่า ‘ ทำเว็บไซต์เอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ’
ผลิตภาพห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการแข่งขัน ปัจจุบันสภาพปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระแสการซื้อของออนไลน์มีการเติบโตสูงขึ้นมาก ทำให้ผู้ใช้หลายๆ คน มองเห็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติม และผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์สำหรับการขายสินค้าต่างๆ หรือการทำธุรกิจ SMEs ที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปก็คือ "การจ่ายภาษี"

Feature SoGoodWeb

เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
Omise คือ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตบนหน้าเว็บไซต์ เป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยให้ทั้งร้านค้า และผู้ใช้บริการ
ระบบร้านค้าออนไลน์ SoGoodWeb รองรับการจัดส่ง Lalamove ส่งสินค้าให้ง่ายขึ้นด้วย Lalamove ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้ "ทุกอย่าง" ที่คุณต้องการ เหมาะกับทุกสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์จัดสวน เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์