Web browser

 

Google

 

 

 

 

 

 

  

 

Credit : www.bcoms.net
By : www.SoGoodWeb.com

 

 698
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับมอบหมายให้ออกแบบงาน 1 ชิ้น จะมีความคาดหวังมากมายจากผู้มอบหมายงาน และนี่คือสิ่งที่ผู้รับงานควรคำนึงถึงในการออกแบบ ...
624 ผู้เข้าชม
การทำเว็บไซต์ให้ติด google หน้าแรกนั้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมตัวให้พร้อม 2. ชื่อโดเมน 3. ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้ใช้ง่าย และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. ขนาดของข้อมูลในแต่ละหน้า (File Size) ...
1706 ผู้เข้าชม
การออกแบบเว็บไซท์มีส่วนสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และทำให้อยากกลับเข้ามาใช้อีกในอนาคต หรือดึงดูดผู้ใช้ให้อยู่กับเว็บตลอดไป
1083 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์