เตรียมตัวก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

 

 

1. มองหาจุดเป้าหมาย ของความต้องการเว็บไซต์

โดยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ว่าธุรกิจของตนเองนั้น เป็นธุรกิจประเภทไหน ต้องการทำเว็บไซต์มาเพื่อ จุดประสงค์ใด อาทิเช่น ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า, เว็บไซต์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า หรือเว็บไซต์เพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

2. มองหาสีประจำสินค้า หรือองค์กร

ในสินค้าและองค์กรจะมีสีประจำเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นๆเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นหากทำ เว็บไซต์ต้องใช้สีประจำสินค้า บริการ หรือองค์กรนั้นๆมาเป็น Theme สีหลักของเว็บไซต์ โดยจำเป็นต้องเป็นสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งถือว่าเว็บไซต์เป็นตัวแทนสื่อถึงความเป็นสินค้านั้นๆได้อย่างชัดเจน

 

3. จัดเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ

การเตรียมข้อมูลทั้งหมดก่อนการทำเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ วางแผนได้ว่า ในเว็บไซต์นั้นๆจะมีข้อมูลส่วนไหน ต้องการให้มีการจัดวางข้อมูลอย่างไร ควรมีกี่แถบเมนู (Tab Menu) และเว็บไซต์ควรจะมีทั้งหมดกี่หน้า ซึ่งข้อมูลที่เตรียมไว้นั้น ควรเป็นข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word หรือ Notepad เพื่อความสะดวกในการเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

 

4. ตั้งชื่อเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์ที่ตั้งควรเกี่ยวข้องกับชื่อ หรือความหมายที่สื่อถึงสินค้าและบริการนั้นๆอย่างชัดเจน ไม่แปลกแยกกันมากเกินไประหว่างชื่อสินค้า ชื่อองค์กร หรือชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาของลูกค้า ซึ่งเป็นชื่อที่ควรสั้น กระชับ ได้ใจความ สามารถสะกดชื่อเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงการใช้ - ระหว่างชื่อเว็บไซต์

 

5. จัดทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการทำเว็บไซต์ได้หลายช่องทาง อาทิเช่นเว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์สั่งทำ เป็นต้น

 

 

 

 

Credit : คุณเพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ

 569
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Trello เป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรี ยืดหยุ่น และเป็นวิธีที่เป็นภาพชัดเจนในการจัดการทุกๆ สิ่งกับทุกๆ คน
428 ผู้เข้าชม
การเคลื่อนไหวของ Apple ในแต่ละครั้ง มีผลกับอุตสาหกรรม IT และเป็นที่จับมองในทุกๆ ครั้ง ทั้งคนที่สนใจ รวมทั้งบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ล่าสุด Apple ก็ขยับตัวอีกครั้งด้วยการคว้าบริษัท Startup ที่พัฒนาระบบการหาพิกัดภายในอาคาร ซึ่งแน่นอนว่าเอามาเพื่อมาต่อกรกับ Google Indoor Maps
987 ผู้เข้าชม
ทุกๆ คำพูดของคนล้วนมีความหมาย ไม่ว่าจะพยายามสื่อสารทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม และปรากฏการณ์การ “พูดอ้อมๆ” นี้เกิดขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัว เรื่องความรัก หรือแม้กระทั่งในการทำงาน
1375 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์