Generative AI คืออะไร

Generative AI คืออะไร


Generative AI คืออะไร

Generative AI คือ ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้สำหรับสร้างเนื้อหาหรือผลลัพ์ใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องให้มีมนุษย์เข้ามาช่วย เช่น ใช้สร้างข้อความ เพลง รูปภาพ วิดีโอต่างๆ ฯลฯ Generative AI มีความฉลาดที่จะเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และใช้องค์ความรู้เหล่านั้นมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มนุษย์ต้องการได้ และGenerative AI ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและมีความสมจริงในขอบเขตต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม นับเป็นการท้าทายแนวความคิดดั้งเดิมของความคิดสร้างสรรค์ Generative AI จึงต่างจาก AI แบบดั้งเดิมซึ่งสามารถใช้สำหรับงานต่างๆได้ เช่น การทำนายโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาใหม่ แทนที่จะเป็นเพียงแค่การเลียนแบบรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่เดิม Generative AI ยังมีความสามารถในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและสมจริงได้อีก ด้วยการใช้ประโยชน์จากโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกขนาดใหญ่

 

Generative AI ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

เราได้เห็น Generative AI ในหลากหลายออนไลน์แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ที่สร้างสรรค์ประสบการณ์และจินตนาการใหม่ต่างๆ ขึ้นมาที่ถูกปรับใช้กับแทบทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ เทคโนโลยี งานโฆษณา ความบันเทิง คอมพิวเตอร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ การศึกษา และอื่นๆ ที่เรารู้จักและคุ้นหูกันก็ได้แก่ ChatGPT, Midjourney, Copi.AI, DALL-E, Ryrt ,OpenAI, Bard หรือ Bing AI และโดยหลักๆจะถูกแบ่งออกด้วยกัน ดังนี้

 

1.Generative AI สาย Text

Text Generative คือ การที่สามารถสรุปทำความเข้าใจ เนื้อหาและคำพูดต่างๆโดย ใช้Ai เข้าช่วยเพื่อสร้างสรรค์ข้อความใหม่ๆ และมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะได้รับความนิยมใน หลายอุตสาหกรรม เช่น การทำ Content Marketing, Sale โดยใช้ในการเขียนอีเมล สายนี้ช่วยทำได้หลายอย่างตั้งแต่ ทำการตลาด เขียนคอนเทนต์ ร่างอีเมล เป็นต้น

2.Generative AI สาย Image

Image Generative คือ การสร้างสรรค์รูปภาพโดยอธิบายจากข้อความหรือ บทความเพื่อสร้างรูปภาพให้เกิดความเหมือนจริง และสามารถสร้างได้ทั้งแบบ 3มิติ ภาพสเหมือนจริง ที่นำไปใช้กับงานศิลปะ ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือจะเป็น รูป คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ต่างๆ เช่น DALL-E, Midjourney, Visme และ Jasper Art เป็นตัน

3.Generative AI สาย Speech

Speech Generative หรือ Voice Generator เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างเสียงของมนุษย์ขึ้นมาได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนตัวอักษรสั่งการ การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของระบบ ฯลฯ ซึ่งระบบที่นิยมมากที่สุดคือ การแปลงจากข้อความเป็นเสียง (text-to-speech) ในแง่ของประโยชน์จะช่วยพัฒนางานในหลายด้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เช่น งานด้านบริการ, ด้านการแพทย์, ด้านการสื่อสารและโฆษณา เป็นต้น

4.Generative AI สาย Code

Code Generative เป็นอัลกอริธึมของ AI ที่สารถช่วยให้วิศวกรเขียนโค้ดหรือ คนที่สนใจชื่นชมการเขียนโค้ดสามรถเขียนได้ง่าย ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำและ ระบบ จะแนะนำการเขียนโค้ดให้ไม่ว่าจะเป็นตรงช่องโหว่ จุดผิดพลาดหรือจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อจะลดการเสียเวลาให้การตรวจสอบหรือ และสามารถช่วยให้เหมาะสมกับสายงานโปรแกรมเมอร์ คนออกแบบฐานข้อมูล คนเขียนเว็บไซต์ หรือออกแบบระบบต่างๆ เช่น OpenAI Codex, GitHub Copilot, เป็นต้น

5.Generative AI สาย Video

Video Generative สายนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างคลิปวิดีโอด้วย AI หรือใช้ AI ช่วยตัดต่อคลิปวิดีโอต่างให้ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีทั้งแบบ 3D , 4K และใช้ให้คำแนะนำต่างในการตัดต่อวีดิโอต่างๆ เพื่อให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยมีตัวอย่างเช่น Fliki ที่ช่วยให้คุณสร้างคลิปวิดีโอและ Voiceover ขึ้นมาจาก Text ที่คุณ Input ลงไป

6.Generative AI สายอื่นๆ

นอกจาก Generative AI ที่ใช้ใน Use Case ต่างๆ ทางด้านบนแล้ว คุณยังสามารถใช้ Generative ในการสร้างเพลง สร้าง AI Avatar และอื่นๆ ได้อีกมากมายยังมีการใช้ Generative AI ในกลุ่มอื่นๆ อีก เช่น 

  • ใช้การทำนายและคาดคะเน เช่น การใช้ Generative AI ในการพยากรณ์อากาศหรือพยากรณ์หุ้น
  • ใช้ในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อสินค้า เป็นต้น
  • ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ เพื่อออกแบบโมเดลในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ใช้ในการจดจำรูปแบบที่มีความไม่แน่นอน เช่น ลายมือ ตัวอักษร รูปหน้า

โดย :
 123
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยผลตอบแทนจากการทำ SEO แล้วประสบความสำเร็จช่างหอมหวาน SEO จึงเป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ไม่ใช่ทุกคนจะสมหวัง หลายเว็บไซต์ทำ SEO แต่ล้มเหลว
ใกล้สิ้นปี 2016 และเริ่มต้นเข้าสู่ปี 2017 ที่จะมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาแทนที พร้อมกับสิ่งเปลี่ยนแปลงด้านกราฟิกดีไซน์ที่กำลังจะมาแรงในปี 2017 ได้นำมาฝากกัน ซึ่งแน่นอนว่ากราฟิกดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัว
จะสร้างเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ เนื่อหา (Content) ต้องมีความน่าสนใจ ซึ่งเรื่องของการจัดวางเนื้อหานั้นมีความสำคัญมาก วันนี้เราจะแนะนำ 5 เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา แบบ Grid Systems

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์