E-Marketplace คืออะไร

E-Marketplace คืออะไร

 

E-Marketplace คืออะไร

 

 

       E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า จำนวนมาก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ - ผู้ขายเข้ามาทำการติดต่อซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อซื้อ - ขาย รูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางการค้า และตอบสนอง ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กิจกรรมทางการตลาดกระบวนการซื้อ - ขาย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบันด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการใช้เว็บไซต์ E-Marketplace เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดนั้นก่อให้เกิดผลดีมากมายแก่ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ดังนี้

 

ผลดีต่อผู้ซื้อ

 • ลดต้นทุน และระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ
 • ควบคุมกระบวนการจัดซื้อได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
 • สร้างโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ ค้นหาผู้ขายได้อย่างหลากหลาย
 • เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ กระทั่งข้อมูลบริษัท เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
 • สามารถลงประกาศซื้อ เพื่อให้ผู้ขายติดต่อเสนอการขายได้

 

ผลดีต่อผู้ขาย

 • ลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด โปรโมทสินค้าแหล่งเดียวกระจายไปทั่วโลก
 • ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • ลดข้อจำกัดด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่ร้าน พนักงานขาย เป็นต้น
 • ลดต้นทุนในการนำเสนอการขาย
 • ระบบสนับสนุนทำให้การขายสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่าย
 • สร้างโอกาสทางการค้าตลอด 24 ชั่วโมงใน  7 วัน
 • ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้ทั่วทุกมุมโลก

 

 

 

 

บริการต่างๆ ใน E-Marketplace

 

       ปัจจุบันมีเว็บไซต์ E-Marketplace เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเว็บไซต์ E-Marketplace เหล่านั้น มีการให้บริการขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย สามารถทำการติดต่อซื้อขายกัน สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้บริการขั้นพื้นฐานเหล่านั้นมีดังนี้บริการใน E-Marketplace ส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จะช่วยทำให้การค้าขาย ระหว่างกัน โดยรูปแบบของบริการที่ E-Marketplace ส่วนใหญ่มีให้บริการในแต่ละเว็บไซต์ของตน เช่น

 

 • สารบัญธุรกิจ ( Business Directory )

          คือ สารบัญรายชื่อของธุรกิจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก 

 

 • ประกาศความต้องการทางธุรกิจ ( Trade Leads )

          คุณสามารถประกาศต้องการซื้อ สินค้า วัตถุดิบหรือต้องการขายสินค้าของคุณ ลงในส่วนนี้ได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและใส่รูปภาพสินค้าของคุณ ทำให้ผู้ค้า - ขายกับคุณทั่วโลกสามารถเห็นความต้องการของคุณ และทำติดต่อและทำการค้ากับคุณได้โดยตรง

 

 • E-Catalog หรือ แคตตาล็อกออนไลน์

          เปรียบเสมือนหน้าแสดงรายการสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบการแสดงผล ออกตามหมวดหมู่สินค้า หรือ รูปแบบธุรกิจ ทำให้สมาชิกเว็บไซต์สามารถทำการเลือกดูสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้นที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้น

 

 • ประกาศความต้องการซื้อ-ขายสินค้า และบริการ

          สมาชิกเว็บไซต์ E-Marketplace สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงประกาศแสดงสินค้า (ประกาศขาย) เพื่อให้ข้อมูลแสดงในระบบ E-Catalog หรือกรอกแสดงคำประกาศซื้อ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (ประกาศซื้อ) ได้ภายในเว็บไซต์

 

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

          ข้อมูลประกาศขาย และประกาศซื้อข้างต้นสะดวกในการค้นหาสินค้า และบริการ หรือความต้องการซื้อ ของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถทำการติดต่อเพื่อแสดงความต้องการ ได้ทันทีภายในเว็บไซต์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุดแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุด

 

 • บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

          เว็บไซต์ E-Marketplace ส่วนใหญ่ มีบริการให้ผู้ใช้งานจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงข้อมูล บริษัท หรือข้อมูลการติดต่อได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ

 

 

 

 

 

Credit : thailandsupply

โดย :
 66652
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน
การแบ่งประเภทตามลักษณะของธุรกิจว่า มีการค้าต่างๆ ในรูปแบบและมีลักษณะการค้ากับกลุ่มใด ยกตัวอย่างเช่น B2B E-Marketplace และ B2C E-Marketplace
E-Marketplace มีบทบาทมากในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีกับความรู้ทางด้าน E-Business เข้ามาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์