เพิ่มยอดขายง่าย ๆ ด้วยการลดการขาดสต็อก

เพิ่มยอดขายง่าย ๆ ด้วยการลดการขาดสต็อก

 

คลังสินค้า

 

 

   สมดุลและต้นทุนในโซ่อุปทาน ของที่มีก็ไม่อยากได้ ของอยากที่ได้ก็ไม่มี เป็นคำบ่นแบบปลง ๆ ของทั้งผู้ประกอบการ และลูกค้าที่ผู้เขียนมักได้ยินบ่อยครั้งเมื่อครั้งเข้าทำงานในภาคองค์กร ธุรกิจ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาพื้นฐานแต่สำคัญยิ่งในการจัดการสินค้าคงคลังที่หลาย องค์กรกำลังประสบอยู่บางองค์กรอาจกำลังหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงใจ

 

ในขณะที่หลายองค์กรก็อาจเพียงแค่บ่น ๆ กันว่าทำไมปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้น ๆ เช่นนี้มันถึงได้เกิดซ้ำซาก (โดยที่ไม่รู้จริงด้วยซ้ำว่าเกิดซ้ำซากบ่อยแค่ไหน และรุนแรงเท่าไร) แล้วอาจแถมพ่วงด้วยการหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองและโยนความผิดไปให้ฝ่ายอื่น รับผิดชอบโดยปราศจากการหามาตรการที่มีประสิทธิผลในการปรับปรุงและป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ำกันอย่างจริงจังแต่อย่างใด

 

โจทย์ที่สำคัญและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจก็คือการจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทานที่ต้องพยายามทำให้อุปทานของผู้ผลิตกับอุปสงค์ของผู้บริโภค มีความสมดุลกันหรือเท่ากันพอดี (Balance of  Demand and Supply) หากอุปทานของผู้ผลิตมากกว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าขององค์กรธุรกิจก็จะทำให้เกิดสต็อกสินค้าคงคลังและมีค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังมาก (Inventory Cost) ในทางตรงกันข้ามหากอุปสงค์ของลูกค้ามากกว่าอุปทานของผู้ผลิตก็จะทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการขาย (Opportunity Cost)

 

ดังนั้นหากบริษัทสามารถจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้เคียงความต้องการจริงของลูกค้าโดยไม่ขาดหรือไม่เกินมากเท่าไรก็จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทได้มากเท่านั้นและจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีที่สุด (Profit Maximization) ของบริษัทอันเกิดจากยอดขายที่สูงขึ้น (จากการสูญเสียโอกาสในการขายที่ลดลง) และต้นทุนที่ต่ำลง (จากต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ต่ำลง) 

 

Credit :  logisticscorner
By : www.SoGoodWeb.com

 

 1690
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ได้เคยบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management) หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไปแล้วนั้น
Google Font API เป็นบริการใหม่ของกูเกิ้ล โดยเป็นบริการที่อนุญาตให้ ใช้ฟ้อนต์ที่โฮสต์อยู่บนกูเกิ้ลในเว็บไซต์เรา ระบบนี้ใช้ Javascript และ CSS ในการแสดงฟ้อนต์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์