E-Procurement คืออะไร

E-Procurement คืออะไร

E-Procurement คืออะไร

E-Procurement หรือ Electronic Procurement

       คือ กระบวนการจัดซื้อ–จัดจ้างออนไลน์ ดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่ผสมผสานการทำงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น  กระบวนการของ E-Procurement โดยทั่วไปจะมีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน แต่ขั้นตอนสำคัญที่ E-Procurement ช่วยลดเวลา และกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ขั้นตอน 2 ข้อขั้นต้น 

 1. การคัดเลือกผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย
 2. ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
 3. ขออนุมัติการสั่งซื้อ
 4. ออกใบสั่งซื้อให้ผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย
 5. ระบุจำนวนและระยะเวลาในการส่งมอบ
 6. จัดส่งสินค้า
 7. ออกใบแจ้งหนี้ /ใบเรียกชำระเงิน
 8. ชำระค่าสินค้าและบริการ

E-Marketplace กับ E-Procurement

       E-Marketplace ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการขั้นต้นของ E-Procurement คือ กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่ายและกระบวนการติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา กระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในเว็บไซต์  E-Marketplace โดยสามารถคัดเลือกสินค้าผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการได้จาก E-Catalog และสามารถติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย ถือได้ว่าเว็บไซต์ E-Marketplace มีส่วนช่วยให้กระบวนการ E-Procurement ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ E-marketplace ด้าน E-Procurement

 • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ลดต้นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
 • มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ขายมากยิ่งขึ้น
 • สามารถควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • เลือกสินค้า ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  และตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

 

 


Credit : jnutto.multiply

โดย :
 16510
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่มีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยวิธีการ e-Auction นั้นจะต้องเตรียมตัว แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุที่ต้องการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
E-PROCUREMENT คืออะไร ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น การตกลงราคา
E-Procurement (การจัดซื้อเอกสารสนเทศ ) ช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้สินค้า หรือแผนกที่ต้องใช้สินค้าสามารถจัดหาและสั่งสินคากับผู้จัดจําหนายที่ตรงกับความต้องการได้

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์