E-Marketplace ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ E-Marketplace

E-Marketplace ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ E-Marketplace

 

E-Marketplace ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของ E-Marketplace

 

 

       เพื่อให้รูปแบบการทำงานของระบบ อีโคซิสเต็ม ทำงานได้แบบสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด e-Marketplace นั้นจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

       โครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งในส่วนนี้ เป็นส่วนสำคัญหรือส่วนหลักที่ทำให้ตลาดการซื้อขายแบบ e-Marketplace นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ โดยประกอบไปด้วย โครงสร้างในด้านระบบ network และมีโครงสร้าง(Structure)พื้นฐานของตัวระบบ (System) ทั้งระบบที่เหมือนเป็น back end ของบริษัทเรา และระบบที่มีการใช้ติดต่อสื่อสารของบริษัท (Company) กับพันธมิตร ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงติดต่อการทำงานในระบบต่างๆ ให้เข้าด้วยกัน และต้องทำให้ระบบนั้นมีความปลอดภัยและทำให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ได้ด้วย

 

       ซึ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนี้ที่เกี่ยวกับการให้บริการ (Service) จะต้องมีระบบในการที่ใช้ดูแลและบริการต่อลูกค้า ระบบที่ใช้ในการจัดการและมีการตรวจประสิทธิภาพการดำเนินงานส่วนของภายใน e-Marketplace เพื่อเรานั้นจะได้ให้การบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลา ไม่เกิดปัญหา และสามารถไปปรับปรุงส่วนของการทำงานภายใน e-Marketplace ได้ นอกจากนั้นจะต้องมีส่วนที่เป็นข้อมูลและคอมมูนิตี้ชุมชนให้กับลูกค้าได้ เพื่อที่จะให้ e-Marketplace ของพวกเรากลายเป็นPortal ให้สำหรับลูกค้า

 

 

 

 

Credit : idis.ru

 4097
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า จำนวนมาก
E-Marketplace มีบทบาทมากในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีกับความรู้ทางด้าน E-Business เข้ามาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย
ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace

Feature SoGoodWeb

เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
Omise คือ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตบนหน้าเว็บไซต์ เป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยให้ทั้งร้านค้า และผู้ใช้บริการ
ระบบร้านค้าออนไลน์ SoGoodWeb รองรับการจัดส่ง Lalamove ส่งสินค้าให้ง่ายขึ้นด้วย Lalamove ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้ "ทุกอย่าง" ที่คุณต้องการ เหมาะกับทุกสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์จัดสวน เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์