รูปแบบของการตลาด E-Marketplace

รูปแบบของการตลาด E-Marketplace

 

ลักษณะของการอุตสาหกรรม (Market Industry)

 

 

รูปแบบของการตลาด E-Marketplace

 

 

       ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace ในลักษณะนี้จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น www.farms.com ซึ่งเป็น Website E-Marketplace ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ หรือwww.foodmarketexchange.com เป็น Website E-Marketplace ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น

 

พื้นที่ให้บริการ (Market Location) 

 

 

 

 

       ส่วนของรูปแบบการให้บริการ E-Marketplace จะมีการแบ่งแยกตามพื้นที่หรือประเทศต่างๆในการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตลาดส่วนกลางในการซื้อการขายของประเทศหรือในช่วงพื้นที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น www.BestSme.com จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเกาหลี ที่มีการรวบรวมธุรกิจต่างๆ อย่างมากมายของประเทศเกาหลีเอาไว้รวมกัน หรือ www.bizviet.net ก็จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเวียดนาม เป็นต้น

 

 

 

 

Credit : pawoot

 5394
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เป็นการรวมเอา Internet หรือ Electronic นำมาจัดการเพื่อสร้าง พื้นที่ในการขายสินค้าจัดสรรค์ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า บริการ ร้านค้ามากมายไว้รวมกัน เหมือนกับเป็นตลาดสด ตลาดนัด หรือ ห้างสรรพสินค้า
E-Marketplace มีบทบาทมากในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีกับความรู้ทางด้าน E-Business เข้ามาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย
เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน

Feature SoGoodWeb

เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
Omise คือ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตบนหน้าเว็บไซต์ เป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าบริการ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยให้ทั้งร้านค้า และผู้ใช้บริการ
ระบบร้านค้าออนไลน์ SoGoodWeb รองรับการจัดส่ง Lalamove ส่งสินค้าให้ง่ายขึ้นด้วย Lalamove ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้ "ทุกอย่าง" ที่คุณต้องการ เหมาะกับทุกสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์จัดสวน เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์