E-procurement

28 รายการ
เฟสของระบบจัดซื้อจัดจ้างภายใน (Internal Buy-Side System) โดยในเฟสแรกนี้ส่วนของแผนกจัดซึ้อจะมีการทำกิจกรรมด้านการจัดซื้อแบบ Online โดยผู้ซื้อสามารถที่จะค้นหาสินค้าจากส่วนบัญชีสินค้ารวมแบบ Online
3899 ผู้เข้าชม
E-Procurement องค์ประกอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ Procurement 1. ระบบ E-แคตตาล็อก เป็นระบบ แคตตาล็อก ที่สามารถรวบรวมรายละเอียดของProduct และการบริการ ซึ่งสามรถอำนวยความสะดวกต่างๆให้ระหว่างผู้ค้ากับผู้รับจ้างหลายราย (Suppliers)
7327 ผู้เข้าชม
E-Procurement คือ วิธีการทำงานต่างๆ ในขั้นตอนต่างๆของระบบ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่ง และถูกเก็บ ในแบบข้อมูล Electronic โดยข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่พร้อมจะถูกวิเคราะห์ต่อๆ ไป
6901 ผู้เข้าชม
ระบบ Hosted e-Procurement ว่าเป็นการให้บริการระบบ e-Procurement โดยบริษัทผู้ให้บริการระบบ (Application Service Provider – ASP) บริษัทสามารถเข้ามาใช้งานโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-based Application)
3103 ผู้เข้าชม
เป็นมิตรกับธุรกิจขนาดเล็ก (Small-Business Friendly) เพียงแค่ธุรกิจนั้นๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมอินเตอร์เน็ต เป็นการเพิ่มเวทีการแข่งขันไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก และให้โอกาสธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงการจัดซื้อของรัฐ
1669 ผู้เข้าชม
Lean Procurement สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันแนวความคิดของ Lean Procurement ให้สัมฤทธิ์ผลตรงตามความต้องการ เทคโนโลยีสารสรเทศที่กล่าวถึงนี้ก็คือ E-Procurement
4615 ผู้เข้าชม
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น ความต้องการที่จะเข้าใจเทคโนโลยี e-Procurement ในทางปฏิบัติก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาเรื่องนี้ที่สำคัญคือการทำความเข้าใจ
4911 ผู้เข้าชม
E-Procurement (การจัดซื้อเอกสารสนเทศ ) ช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้สินค้า หรือแผนกที่ต้องใช้สินค้าสามารถจัดหาและสั่งสินคากับผู้จัดจําหนายที่ตรงกับความต้องการได้
2440 ผู้เข้าชม
40702 ผู้เข้าชม

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์