E-procurement

28 รายการ
ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์ในการให้บริการ e-Procurement ในสินค้า/บริการประเภทต่างๆ โดยมีผลงานการให้บริการกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้าเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการ
6445 ผู้เข้าชม
ระบบสั่งซื้อออนไลน์จะช่วยให้หน่วยงานจัดซื้อกลางขององค์กรยังคงสามารถรวมศูนย์การบริหารควบคุมข้อมูล และรูปแบบการวางกลยุทธ์สำหรับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงการเจรจาต่อรองไว้ โดยให้แต่ละหน่วยงานอื่นๆ
8278 ผู้เข้าชม
สามารถลดการรั่วไหลต่างๆของระบบการจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจะได้นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ภาครัฐ และสามารถส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
3354 ผู้เข้าชม
ประโยชน์มากมายจากระบบ E-Procurementสามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นราคาของวัตถุดิบ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตที่ลดลง
2383 ผู้เข้าชม
หลักการสำคัญของ e-procurement คือ ความประหยัดและคุ้มค่า บนพื้นฐาน โดยมี Best Practice เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินการ เช่น หาทางประหยัดการใช้จ่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด
3441 ผู้เข้าชม
ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์ในการให้บริการ e-Procurement ในสินค้า/บริการประเภทต่างๆ โดยมีผลงานการให้บริการกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้าเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการ
3133 ผู้เข้าชม
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภายใน (Internal Buy-Side System) ในเฟสแรกนี้แผนกจัดซึ้อจะทำกิจกรรมด้านการจัดซื้อแบบออนไลน์ โดยผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าจากบัญชีสินค้ารวมแบบออนไลน์ ซึ่งรวบรวมจากหลากหลายบริษัท และหลายผู้ผลิต
3652 ผู้เข้าชม
การเข้าสู่ตลาด Electronic (E-Marketplace Involvement) ในส่วนของขั้นตอนนี้บริษัทหรือในองค์กรจะเข้าร่วมหรืออาจจะเป็นผู้ที่พัฒนา e-marketplace ขึ้นมาเอง โดยในรูปแบบจะเป็นการทำงานผ่านทาง Website
2642 ผู้เข้าชม
40211 ผู้เข้าชม

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์