B2B คืออะไร ?

B2B คืออะไร ?

 

 

 

B2B มาจากคำว่า Business to Business คือ

 

การซื้อขายสินค้าและบริการ ระหว่าง องค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ เช่น การซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า 
การซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาขายให้แก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ซื้อขาด และสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งการค้าภายในประเทศ และ
การค้าระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ส่งออก ผู้นำเข้ากับผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตกับผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและ
ผู้ค้าปลีกเป็นต้น

 

Credit : www.workboxs.com
By : www.SoGoodWeb.com

 

 2894
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

SEO สำหรับรูปภาพ หลายคนอาจสงสัยว่ามีด้วยหรือ ปกติเคยเห็นแต่การทำ SEO สำหรับบทความ SEO สำหรับรูปภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดการติดอันดับสำหรับรูปภาพ และเพิ่มกราฟิกได้ดีมากยิ่งขึ้น
ในโลกปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของผู้คนมากถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นได้จากบริษัทเว็บไซค์ที่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็จะมีการสร้างเว็บไซค์ของหน่วยงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลในองค์กรของตน นี่ถือว่าเป็นพลังในการสื่อสารที่สำคัญเพราะการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตนั้นข้อดีก็คือ เป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วมากและสามารถกระจาย ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างเรียกได้ว่าทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา ตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้ก็คือ Google เว็บไซค์ที่มีคนเข้าชมต่อวันมากถึงกว่าแสนคน
น่าจะมีหลายๆ ครั้งที่มีลูกค้าเข้าไปดูสินค้าในเว็บไซต์คุณ แล้วกำลังจะกดสั่งซื้อสินค้าอยู่ๆ แต่อยู่ๆ ก็เห็นว่าราคาสินค้าที่จะซื้อราคายังไม่ถูกใจ แล้วก็กดทิ้งเว็บของคุณไป ไปดูเว็บไซต์อื่นต่อ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์