การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Green

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Green

 

   

       ในตัวเล่ม LEED Existing Building Operation and Maintenance มีประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปภายใต้ปรัชญาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ความสำคัญมากในกรอบ
ของการใช้อาคาร เรื่องเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือ
Sustainable Purchasing มีประเด็นดังต่อไปนี้


       1. นโยบาย (Policy) จะต้องมีการทำนโยบายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง มองในภาพรวมว่า ประวัติของ Vendor มีแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม
อย่าไร สินค้าที่จะถูกซื้อต้องเป็นของที่ถูกผลิตโดยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพียงใด แนวทางการตรวจสอบทั้งสองประเด็นจะมีระบบพิสูจน์อย่างไร บริษัทยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย เหล่านี้หรือไม่ เป็นต้น


       2. ของที่ใช้ทั่วไป (Ongoing Consumables) เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นของที่ใช้เป็นประจำทั่วไป การซื้อมักจะมีการทำสัญญาระยะยาว ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบาย Sustainable Purchasing Policy ในเบื้องต้น โดยของใช้ทั้งหมดควรจะมีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้า เช่น กระดาษควรจะมาจากการปลูกป่าทดแทน
หมึกพิมพ์ควรใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ หรือไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่ออากาศภายในอาคาร เป็นต้น


       3. ของใช้ระยะยาว (Durable Goods) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ระยะยาวเหล่านี้ จะมีการซื้อนานๆ ครั้ง ดังนั้นการเขียน TOR เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง หรือประมูลจะต้องมีประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปแทรกด้วย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการปล่อยรังสีที่เป็นพิษกับมนุษย์มากหรือไม่? ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ย่อยสลายกลับคือสู่ธรรมชาติได้กี่ %? ส่วนเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นกัน ทำมาจากวัสดุที่ใช้แล้ว (Reuse) หรือมีส่วนผสมของวัสดุที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Content) หรือไม่? กาวที่ใช้ในเฟอร์นิเจอร์มีสาร Volatile Organic Compound หรือไม่ เป็นต้น


       4. การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร (Facility Alterations and Additions) การซื้อวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในการซ่อม ปรับปรุง และดูแลรักษาตัวอาคาร มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใด ก็ต้องมีกติกาที่เขียนขึ้นมาอย่างชัดเจน แบ่งไปตามประเภทของงานซ่อมแซมดังกล่าว เช่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม Credit ของ LEED BD+C ในส่วนของ Materials and Resource ทั้งหมด


       5. การลดสารปรอทในหลอดไฟ (Reduction of Mercury in Lamps) สารพิษที่มากับหลอดไฟ คือสารปรอทดังกล่าวจะต้องมีการถูกนับ และทำแผนเพื่อทำการลดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจรวมถึงพัสดุอื่นๆที่มีสารพิษเจอปนด้วย


       6. อาหาร (Food) อาหารเป็นสิ่งที่มีการใช้เป็นอย่างมาก และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นอาคารที่มีการประกอบอาหารภายใน เป็นปกติ เช่น โรงแรม หรือสำนักงาน การประกอบอาหารต้องดูที่ประเด็นของ เครื่องปรุง เช่น ต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษ ส่วน อุปกรณ์ที่นำมาใช้บรรจุภาชนะก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ย่อยสลายได้ เป็นต้น

 

       ทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักการของการจัดการอาคาร (Facility Management) ที่ต้องให้ความสำคัญและต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ เพราะการใช้อาคารให้ Green ก็มีความสำคัญพอๆ กับการสร้างอาคารให้ Green เช่นกัน

 

Credit : www. loxleyconstruction.com
By : www.SoGoodWeb.com

 

โดย :
 2579
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

9 แนวคิดสู่องค์กรจัดซื้อระดับโลก ปัจจุบันการจัดซื้อนับว่ามีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มคุณค่า (Value Added)
ในการดำเนินธุรกิจ เรื่องกระแสเงินสดซึ่งหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ยิ่งหากเกิดอุบัติเหตุทางการเงินที่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนขึ้น แต่บริษัทกลับมีเงินสดอยู่ไม่เพียงพอ

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์