การวัดความสำเร็จของการทำ E-Procurement

การวัดความสำเร็จของการทำ E-Procurement

 

 

 

       ในการวัดความสำเร็จของการทำ E-Procurement นั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นการการวัดระดับความสำเร็จในส่วนของแผนกจัดซื้อของท่าน ในช่วงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวัดความสามารถต่างๆ ที่จะทำให้ได้สินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดี มีราคาที่เหมาะสม และเป็นการจัดส่ง สินค้าที่ตรงเวลา ตลอดจนช่วยลดจำนวนเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และในทางอ้อมนั้น ก็สามารถดูได้จาก ค่าบริการจัดเก็บสินค้า ค่าวัตถุดิบต่างๆ และค่าใช้จ่ายในส่วนของการส่งสินค้าโดย

E-Procurement นั้น สามารถมีส่วนร่วมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการตรวจสอบและวัดผลทางกิจกรรมด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ถึงจุดที่เป็นปัญหา และมีจุดที่เป็นผลสำเร็จ โดยระบบ E-Procuement นั้นจะสามารถบอกได้ว่า บริษัทกำลังดำเนินการทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอยากจะให้มองถึงระบบ Online นี้ เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการระบุถึงกิจกรรมที่จะตรวจสอบและทำการแก้ไขด้วย

 

 

 

 

Credit : Cisco

โดย :
 2110
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ (Greening the Supply Chain) ดังที่ทราบกันทั่วไปว่าห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งๆ ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก
E-Procurement คือ วิธีการทำงานต่างๆ ในขั้นตอนต่างๆของระบบ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่ง และถูกเก็บ ในแบบข้อมูล Electronic โดยข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่พร้อมจะถูกวิเคราะห์ต่อๆ ไป
ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล

Feature SoGoodWeb

SoGoodWeb มีระบบรับชำระเงินแบบใหม่ผ่าน Pay Solution รองรับทุกธนาคารชั้นนำ ทำให้การจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้อย่างสะดวก
LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง
เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นเจ้าของเอง หรือเป็นรายย่อย เป็นระบบจองทัวร์ ที่ช่วยทำให้การจัดการธุรกิจทัวร์ - ทัวร์ท่องเที่ยว ให้เป็นเรื่องง่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์